Zoek in de site...

Informatie bijvakstudenten

Het is voor studenten van andere opleidingen (hbo/wo) mogelijk om bijvakken te volgen uit het eerste, tweede en/of derde studiejaar van de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. Het aanbod is beperkt tot de volgende cursussen:

B1
Wijsgerige en historische context (periode 1), Inleiding pedagogiek (periode 1), Motorische en perceptuele ontwikkeling (periode 2), Inleiding Onderwijswetenschappen (periode 2), Cognitieve en taalontwikkeling (periode 3), Inleiding orthopedagogiek (periode 3), Sociale-emotionele en morele ontwikkeling (periode 4) en Inleiding diagnostiek (periode 4).
B2
Sociaal-culturele contexten (periode 1), Leerproblemen (periode 3) en Sociale en emotionele problemen (periode 4)
B3
Neuropsychologie (periode 1), Juridische ethische context (periode 2)

Bovenstaande cursussen kennen een studiebelasting van 4 EC. Specifieke cursusinformatie kan gevonden worden via Overzicht cursussen.

Let op: als je als bijvakker meerdere cursussen wil volgen, dan heb je zelf de verantwoordelijkheid om na te gaan of dit roostertechnisch mogelijk is. Dit geldt met name indien je cursussen uit verschillende studiejaren wil volgen. De roosters worden namelijk per studiejaar geroosterd en afgestemd. Tussen cursussen van verschillende studiejaren kan daardoor overlap ontstaan tussen colleges en/of tentamens. In geval van overlappende tentamens is er geen mogelijkheid om beide tentamens te maken en dien je voorafgaand een keuze te maken.

Inschrijven

  • Studenten binnen de RU kunnen zichzelf inschrijven voor een cursus via Osiris.
  • Studenten van andere universiteiten of hbo-instellingen kunnen zich inschrijven via het stappenplan op de volgende site.
  • Studenten die geen inschrijving (meer) hebben in het hoger onderwijs kunnen cursussen volgen via aanschuifonderwijs.