Zoek in de site...

Toelating master

Algemene voorwaarden

Je bent rechtstreeks toelaatbaar tot zowel de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen als de masteropleiding Onderwijswetenschappen als je beschikt over het getuigschrift van de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van de Radboud Universiteit.

Harde knip

Zowel de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen als de masteropleiding Onderwijswetenschappen werkt met een harde knip. Deelname aan masteronderwijs is alleen mogelijk met een geldige masterinschrijving. Een geldige masterinschrijving kan alleen tot stand komen indien de betreffende vooropleiding in zijn geheel is afgerond. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt. De betreffende examendatum van het getuigschrift moet voor de aanvangsdatum van de masteropleiding liggen. Het reguliere instroommoment van zowel de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen als de masteropleiding Onderwijswetenschappen is 1 september.

Meer informatie over het masteronderwijs is terug te vinden in de studiegids van de master Pedagogische Wetenschappen en de master Onderwijswetenschappen.