Zoek in de site...

Overzicht cursussen

Cursuscode Cursustitel
SOW-PWB1210 Academische vaardigheden 1
SOW-PWB1012 Academische vaardigheden 1 ALPO
SOW-PWB2320 Academische vaardigheden 2
SOW-PWB2183 Academische vaardigheden 2 ALPO
SOW-PWB1200 Analyse 1
SOW-PWB1240 Analyse 2
SOW-PWB2310 Analyse 3
SOW-PWB3360 Analyse 4
SOW-PWB3100 Bachelorscriptie
SOW-PWB3390 Bachelorscriptie ALPO
SOW-PWSP050 Behandelingsmethodiek
SOW-PWB1250 Beroepsvaardigheden 1
SOW-PWB2331 Beroepsvaardigheden 2
SOW-PWB3340 Beroepsvaardigheden 3: Onderwijs en pedagogiek
SOW-PWB3330 Beroepsvaardigheden 3: Orthopedagogiek
SOW-PWB2191 Beroepsvaardigheden ALPO
SOW-PWSP080 Capita selecta: onderzoek
SOW-PWSP140 Capita selecta: Pedagogiek
SOW-PWB3370 Coaching 1
SOW-PWB1270 Cognitieve en taalontwikkeling
SOW-PWSP100 Denkkaders in de praktijk
SOW-PWB1300 Inleiding diagnostiek
SOW-PWB1050 Inleiding onderwijswetenschappen
SOW-PWB1290 Inleiding orthopedagogiek
SOW-PWB1060 Inleiding pedagogiek
SOW-PWB1190 Inleiding wetenschappelijk onderzoek
SOW-PWSP130 Interventies
SOW-PWB3350 Juridische ethische context
SOW-PWB1230 Kennis in praktijk 1
SOW-PWB2340 Kennis In Praktijk 2
SOW-PWB3280 Kennis in praktijk 3
SOW-PWSP120 Kwaliteit van onderwijs
SOW-PWB2280 Leerproblemen
SOW-PWSP070 Leren en instructie
SOW-PWSP040 Methodiek van de diagnostiek
SOW-PWB1260 Motorische en perceptuele ontwikkeling
SOW-PWB2240 Neuropsychologie
SOW-PWSP090 Onderzoekspracticum
SOW-PWB2270 Ontwikkelingsproblemen
SOW-PWB2300 Psychometrie en besliskunde
SOW-PWB1280 Sociaal emotionele en morele ontwikkeling
SOW-PWB2290 Sociaal en emotionele problemen
SOW-PWB2260 Sociaal-culturele contexten
SOW-PWSP060 Vormgeven van onderwijs
SOW-PWB3220 Wetenschapsfilosofie
SOW-PWB1040 Wijsgerige en historische context

Mogelijke keuzevakken*

Cursuscode Cursustitel
SOW-PWB3020 Clinical Decision Making
SOW-PWVK050 Gifted Education
SOW-PWVK090 Positieve Psychologie

Ben je geïnteresseerd in de cursus Data Analysis (SOW-PSB2RS20E, periode 4), van de opleiding Psychologie? Neem dan even contact op met een van de studieadviseurs van de bachelor. In de studiegids staat dat dit vak niet open staat voor bijvakstudenten, maar er wordt een uitzondering gemaakt voor studenten van Pedagogische Wetenschappen. Deze cursus is met name interessant voor studenten die overwegen om na afronding van de bachelor een researchmaster te gaan volgen.

* Dit aanbod is alleen geldig voor studiejaar 2023-2024. Het aanbod kan hierna wijzigen.