Zoek in de site...

Inschrijving tentamens

Aanmelding voor een cursus betekent automatisch ook inschrijving voor 1e kans tentamen. Voor 1e kans tentamen hoef je je dus niet apart in te schrijven.

Raadplegen tentamenresultaten

Je kunt in Osiris zien welk resultaat je hebt behaald, ook in vergelijkling met je mede-studenten. Osiris biedt verder de mogelijkheid om overzichten te maken van al je studieresultaten. Dit helpt je om je eigen studievoortgang te bewaken. Bekijk het instructiefilmpje.

Niet geslaagd?

Als je het tentamen niet haalt, heb je recht op één hertentamen.

Inschrijving voor het hertentamen

Moet je een hertentamen doen? Voor een hertentamen moet je je zelf inschrijven; dit gebeurt niet automatisch. Schrijf je uiterlijk 6 werkdagen voor het hertentamen, via Osiris.


Let op! De dag van het examen wordt niet meegerekend in deze 5 werkdagen. De inschrijving voor de tweede mogelijkheid sluit om 23:59 uur de dag voor de periode van 5 werkdagen voorafgaand aan het examen. Bij het bepalen van de 5 werkdagen dient je rekening te houden met collectieve vrije dagen, zoals vastgesteld door het bestuur van de Radboud Universiteit. Zie Programme space voor concrete dagen.

Tijdige afmelding voor tentamens

Als je niet kan deelnemen aan een tentamen in verband met bijzondere omstandigheden, schrijf je er dan zelf voor uit. Mocht de termijn hiervoor al zijn verstreken, meld je dan af via stip@socsci.ru.nl. Let op: als je je niet uitschrijft telt dit mee als toetspoging voor een eventueel judicium (bv cum laude)!