Zoek in de site...

Taalbeleid

De bachelor Psychologie kent een tweetalig programma en een English-only variant. Hoe het taalbeleid precies in elkaar zit, is vastgelegd in artikel 10.4 van de OER. Kort gezegd gaan we ervan uit dat lezen en luisteren (passieve taalvaardigheden) gedurende de bachelor steeds meer in het Engels gaan; en dat spreken en schrijven (actieve taalvaardigheden) gedurende de hele bachelor in het Nederlands mag. Wat betekent dit concreet?

Eerste bachelorjaar

In het eerste jaar volg je hoorcolleges en werkgroepen in het Nederlands. De toetsen zijn ook in het Nederlands. De handboeken en artikelen die je leest zijn Engelstalig.

Tweede en derde bachelorjaar

  • In het tweede en derde jaar krijg je hoorcolleges in het Engels, samen met de studiegenoten van de Engelstalige track. Daarbij mag je je vragen altijd in het Nederlands stellen.
  • Handboeken en artikelen zijn Engelstalig en ook de studiegids en cursusmaterialen zijn in het Engels (‘lezen’).
  • De werkgroepen en practica (‘spreken’ en ‘schrijven’) blijven gedurende de hele bachelor Nederlandstalig.

En wat betreft de toetsing in B2 en B3?

  • Bij meerkeuzevragen zijn zowel de vragen als de antwoordalternatieven in het Engels (‘lezen’). Je mag een vertalend woordenboek gebruiken.
  • Bij een toets met open vragen geldt dat de open vragen in het Engels gesteld zijn (‘lezen’) en dat je een vertalend woordenboek mag gebruiken. Open vragen mag je echter in het Nederlands beantwoorden (‘schrijven’).
  • Ook bij andere toetsvormen zoals essays, onderzoekverslagen, bachelorthese (‘schrijven’) en bij presentaties (‘spreken’) geldt dat je het recht hebt om dit in het Nederlands te doen.

Engels oefenen

Als je dat wenst, mag je uiteraard ook je schrijven en spreken in het Engels oefenen. Bijvoorbeeld omdat je het Engels al goed beheerst en dit wil bijhouden. Omdat je geïnteresseerd bent in een studieverblijf aan een buitenlandse universiteit of omdat je een Engelstalige masteropleiding op het oog hebt.
Kortom: Nederlands spreken en schrijven is een recht, maar geen plicht.