Zoek in de site...

Structuur bachelorprogramma

Het bachelorprogramma bestaat uit twee clusters:

Theoretisch cluster, bestaande uit:

  • Leerlijn Brein & Cognitie (BC-cursuscodes)
  • Leerlijn Gedrag & Omgeving (BE-cursuscodes)
  • Leerlijn Ontwikkeling & Psychische Gezondheid (DH-cursuscodes).

Vaardigheden-cluster, bestaande uit:

  • Leerlijn Onderzoeksvaardigheden (cursuscodes RS)
  • Leerlijn Academische vaardigheden (cursuscodes AS) en
  • Leerlijn Professionele vaardigheden (cursuscodes PS).

In deze figuur Bachelorprogramma 2023-2024 (pdf, 3 MB) zie je welke cursussen in welke opleidingsjaren en periodes geprogrammeerd zijn.

Via het Overzicht cursussen zoek je per cursus eenvoudig de informatie over leerdoelen, docenten, literatuur, werk- en toetsvormen en het rooster.