Zoek in de site...

Contacturen bachelorprogramma Sociologie

In de drie jaren van het bachelorprogramma Sociologie worden gemiddeld per week ca. 15 contacturen gepland. Contacturen betreffen hoor- en responsiecolleges, werkgroepen en practica. Elk studiejaar bestaat uit twee semesters van elk 20 weken. Het eerste semester is onderverdeeld in twee blokken van 9 weken. Het tweede semester is onderverdeeld in één blok van 9 weken en één blok van 10 weken.  Per blok wordt er voor de eerste zeven weken onderwijs gepland. De twee overige weken zijn bestemd voor het voorbereiden en maken van tentamens. Hieronder tref je per studiejaar en per semester aan hoeveel contacturen er in dat studiejaar en semester gemiddeld zijn en in welke vorm (HC = hoor- of responsiecollege, WG = werkgroep of practicum). De overige uren per week zijn bestemd voor zelfstudie. Zelfstudie houdt niet alleen voorbereiding op tentamens in, maar ook voorbereiding en uitwerking van colleges en werkgroepen en het maken/uitvoeren van opdrachten.

Contacturen
gemiddeld aantal contacturen per onderwijsweek HC WG
B1
Semester 1 16,5 200 64
Semester 2 15,5 96 152
B2
Semester 1 17 200 72
Semester 2 17,5 184 96
B3
Semester 1 18 208 80
Semester 2* 2 16 16

* Daarnaast lopen studenten gedurende 3 maanden stage (28 uur per week)