Zoek in de site...

Extra curriculaire vakken

Volgen van extra vakken
Het is mogelijk dat je naast het onderwijsprogramma van Sociologie extra vakken wilt volgen. Het volgen van extra vakken (ook bij andere studies) kost je geen extra collegegeld. De opleiding waar je extra vakken wilt gaan volgen, kan eisen stellen aan de student die bij hen een bijvak wil volgen (bijvoorbeeld het B1-jaar hebben afgerond; het volgen van een inleiding in het vakgebied alvorens tweedejaars vakken te volgen etc.). Het is daarom raadzaam om eerst in de studiegids van de desbetreffende opleiding te kijken welke eisen de opleiding stelt aan (bijvak)studenten.

Om te bespreken of het verstandig is om extra vakken te gaan volgen naast je huidige studieprogramma kan je een afspraak maken met de studieadviseur. De studieadviseur kan je niet vertellen welke vakken er allemaal leuk voor jou zijn op de hele universiteit, maar je wel adviseren als je met een plan of planning komt. Het is raadzaam om in ieder geval altijd prioriteit te leggen bij cursussen van de eigen opleiding Sociologie.

Andere opleiding binnen RU
Voor een overzicht van de studiegidsen van alle opleidingen kun je hier kijken. Het inschrijven voor extra vakken gaat net als het inschrijven voor je reguliere vakken via de studentenportal. Als iets omtrent de inschrijving voor een cursus niet duidelijk is, kan je het best contact opnemen met het desbetreffende onderwijsservice punt/ bureau onderwijs of de studieadviseur van de desbetreffende opleiding. Als je een vak haalt, staat het automatisch in de studentenportal. Let op, dit betekent niet dat dit cijfer automatisch op je diploma wordt gezet. Dit moet je expliciet aanvragen bij je diploma aanvraag.

Andere universiteit
Je kan ook vakken aan een andere universiteit volgen. Controleer of je dit onderwijs tegelijk met je onderwijs hier kan volgen (is er geen overlap in (reis)tijden?) en of je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen en, of bijvoorbeeld een verklaring van de examencommissie Sociologie nodig is om aldaar in te kunnen schrijven. Als je iets hebt gevonden en je hebt al gecheckt met de betreffende opleiding (studieadviseur bij die andere universiteit bijvoorbeeld) dat je eraan mee kan doen, dan kan je een dergelijke verklaring laten opstellen door de studieadviseur. Stuur een verzoek hiervoor aan de studieadviseur (dat mag per mail) en vermeld hierin duidelijk de universiteit, de opleiding en de cursusnaam en cursuscode van de cursus waar het om gaat.

Als je wilt dat het cijfer van de cursus op je cijferlijst hier wordt opgenomen, dien je een gewaarmerkte cijferlijst/-uitdraai in te leveren bij de STIP-balieLet op, dit betekent niet dat dit cijfer automatisch op je diploma wordt gezet. Dit moet je expliciet aanvragen bij je diploma aanvraag.

Als je bij een andere universiteit wilt inschrijven en je betaalt aan de RU het collegegeld, dan kan je bij Dienst Studentenzaken (Houtlaan 4) een Bewijs betaald collegegeld halen. Je betaalt aan de andere universiteit dan niet nog eens collegegeld. Als je wilt, waarmee je je aan de andere universiteit in kan schrijven zonder nog eens collegegeld te hoeven betalen daar! Nadat je het vak behaald hebt, dien je een gewaarmerkt bewijs daarvan aan die andere universiteit vragen.