Zoek in de site...

Contact en informatie studeren in buitenland

contact en informatie
coördinator buitenland Sociologie
Marijn van Klingeren 
(afspraak maak je via dezelfde route als studieadviseur)
- oriëntatie; planning; sparren
studieadviseur Sociologie:
Charlot Sanders (B1+B2);
Marijn van Klingeren (B3);
- sparren; planning vooraf; voorbespreken vakkenpakket indien vervanging stage; studieplanning
examencommissie

goedkeuring aanvragen voor: 
- invullen vrije keuzeruimte i.c.m. vervanging stage door  studieperiode in buitenland
- vakken in buitenland bij universiteit die geen partner is

International Office Social Sciences
contactpersoon Miranda Smeeman
- oriëntatie; planning; sparren; mogelijkheden bestemmingen partneruniversiteiten
- facultaire funding and grants
- ondertekenen learning agreement
- praktische vragen m.b.t. organisatie vooraf
- afhandelen zaken bij terugkomst; o.a. inleveren cijferlijst (transcript of records) t.b.v. registratie in osiris
Radboud International - oriëntatie; beurzen; ervaringsverhalen; bestemmingen
Radboud Go Abroad Week (2x per jaar) oriëntatie d.m.v. presentaties door faculteit, RU (2x per jaar) en Sociologie (1x per jaar - in oktober)
STIP FSW cijfers laten opnemen op diploma; dit kan je aangeven bij je diploma-aanvraag