Zoek in de site...

Bindend studieadvies (BSA)

Het bindend studieadvies (BSA) houdt in dat elke student die voor het eerst staat ingeschreven voor de propedeutische fase van een voltijdse bacheloropleiding, de studie niet mag voortzetten als deze aan het eind van het eerste jaar niet heeft voldaan aan de norm voor het BSA.
Bij Sociologie is de norm 42ec.