Zoek in de site...

Overzicht van cursussen 2023-2024

Cursuscode Cursustitel EC
SOW-RADAR-NL Academische taalvaardigheid 0
SOW-SOB1008 Actualiteit en debat 2
SOW-SOB3023 Bachelorscriptie Sociologie 9
SOW-MTB1002 Beschrijvende statistiek 6
SOW-MAWB3005 Gender and Diversity: Policies and Practices 6
SOW-SOB2001 Hedendaagse sociologische theorieën 6
SOW-SOB3040 Individuen en hun sociale omgeving: de micro-macrolink 6
SOW-SOB1001 Inleiding Sociologie 6
SOW-MTB2045 Inleiding regressie-analyse 6
SOW-SOB3021 Keuzes en opvattingen in gezinnen 6
SOW-SOB2009 Leefstijlen: over seksualiteit, cultuur en media 6
SOW-SOB1007 Leerproject 1: survey onderzoek 9
SOW-SOB2033 Leerproject 2: Sociale en culturele tegenstellingen in Nederland 9
SOW-SOB3007 Life Course Transitions: education, work and family 6
SOW-MTB2044 Meetmodellen A 6
SOW-MTB1001 Methoden van onderzoek 6
SOW-SOB3035 Mixed Methods 6
SOW-SOB2040 Political Change and Opposition 6
SOW-SOB1009 Persoonlijke en professionele ontwikkeling 1 2
SOW-SOB2031 Social Capital 6
SOW-SOB2010 Sociale ongelijkheid 6
SOW-SOB2020 Sociologisch perspectief op criminaliteit 6
SOW-SOB1006 Sociologische vraagstukken en vaardigheden 5
SOW-SOB3025 Sport Sociology (keuzevak)
NB: niet geschikt als je in de master Sociologie kiest voor de cursus SOW-SOM4016 Sportsociologie en -stimulering)
4
SOW-SOB3024 Stage: arbeidsmarktoriëntatie 15
SOW-MTB2009 Toetsende statistiek 6
SOW-SOB2032 Van maatschappelijk probleem naar beleidsadvies 6
SOW-FIVK05 Wetenschapsfilosofie voor sociologen 6
SOW-SOB1005 Wij/zij: negatieve houdingen tussen groepen 6