Zoek in de site...

Toelating B2

Algemene toelatingsvoorwaarden
Toegelaten tot het tweede bachelorjaar (B2) worden studenten die 42ec of meer hebben behaald en daarmee een positief bindend studieadvies (BSA) hebben ontvangen. De student kan deelnemen aan zowel de B2-cursusonderdelen en de daarbij behorende toetsingen waarvoor geen specifieke toelatingsvoorwaarden gelden als aan de vrije keuze onderdelen/minor van de postpropedeutische fase. Voor het volgen van een keuzevak/ minor bij een andere opleiding gelden de daar vastgestelde toelatingseisen.

Specifieke toelatingsvoorwaarden

Naast de algemene toelatingsvoorwaarden gelden voor onderstaande cursussen aanvullende specifieke toelatingsvoorwaarden:

Deelname aan onderstaande B2-cursussen is pas mogelijk als onderstaande cursus is gevolgd en getoetst
Leerproject 2: Sociale en culturele tegenstellingen in Nederland

Leerproject 1: Survey onderzoek
en
Toetsende statistiek

Leefstijlen: seksualiteit, cultuur en media

Deze cursus start tegelijk met Toetsende statistiek en kan je alleen volgen als je ook Toetsende statistiek volgt.  

Meetmodellen A

Toetsende statistiek
Inleiding regressie-analyse

Toetsende statistiek