Zoek in de site...

Het masterexamen

De uitslag van het masterexamen wordt bepaald door de examencommissie. Het masterexamen wordt afgelegd door de afzonderlijke onderdelen van de masteropleiding achtereenvolgens te behalen: aan het einde van de masteropleiding hoeft geen apart examen te worden afgelegd. Aan degene die het examen van de opleiding met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Master of Science verleend. Degene die het examen van de opleiding met goed gevolg heeft afgelegd kan door de examencommissie een judicium worden toegekend (zie bijlage .. van de OER).

Studenten die hebben voldaan aan alle eisen voor het masterexamen moeten zelf hun examenaanvraag in werking te zetten. Informatie over de aanvraagprocedure is te vinden op de site van het Studenten Informatiepunt (STIP).

Jaarlijks is er een gezamenlijke masteruitreiking. Informatie hierover is te vinden op de site van STIP.