Zoek in de site...

Onderwijs- en ExamenRegeling

Als algemene regel geldt dat studenten gebonden zijn aan het onderwijsprogramma van het jaar van inschrijving. Dit programma vinden zij terug in de studiegids en de OER van dat jaar. Als dit programma verandert en bepaalde onderdelen niet meer worden gegeven, is een overgangsregeling van toepassing. Deze regeling is één jaar geldig. Daarna moet contact worden opgenomen met de studieadviseur.

Indien een student van mening is dat er in strijd met de OER gehandeld wordt kan hij of zij advies inwinnen bij de examencommissie van de opleiding.