Zoek in de site...

Opleidingscommissie Master CoPO

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie, met als taken:

  • het uitbrengen van advies over de Onderwijs- en Examenregeling (OER);
  • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de decaan en de directeur van het onderwijsinstituut over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

Vanwege de omvang en organisatie is er voor de masteropleiding CoPO gekozen om een gezamenlijke opleidingscommissie met de bacheloropleiding PWPO samen te stellen. Voor het bespreken van opleidingsgerelateerde onderwerpen worden eigen agenda's beheerd.

Samenstelling Opleidingscommissie bachelor PWPO I master CoPO
stafleden:
Roy Vink (voorzitter)
Norma Montulet (secretaris)
Eelke Payens
Marieke Pillen

studentleden:
vacature

adviserende leden:
Studieadviseur CoPO
secretariaat: Lanneke.dreumel@ru.nl

Heb je een vraag voor de opleidingscommissie, of wil je zelf actief betrokken zijn bij het onderwijs en lid worden van een opleidingscommissie? Neem dan contact op met de studentleden van de opleidingscommissie. Zij zijn bereikbaar op het volgende mailadres: