Zoek in de site...

Inschrijven voor cursus en tentamen

Cursusinschrijving

Meld je voor de gewenste cursus aan in Osiris. Mocht dit niet lukken, lees dan eerst de handleiding. Lukt het dan nog niet, zoek dan de cursuscode op en neem contact op met het STIP (024-3616163 of stip@socsci.ru.nl).

Via Osiris kun je cursusgegevens opvragen via deze link. Ga op zoek naar de betreffende cursus en bekijk alle informatie die je nodig hebt.

Tentameninschrijving

Voor elke cursus worden twee tentamengelegenheden georganiseerd. Bij aanmelding voor een cursus via Osiris vind automatisch inschrijving plaats voor de eerste tentamengelegenheid. Bij geen deelname of een onvoldoende dient een student zich zelf voor de tweede gelegenheid in te schrijven. Dit kan tot uiterlijk vijf werkdagen voor het tentamen.

Let op: Bij geen geldige inschrijving voor de tweede gelegenheid kan geen deelname aan het tentamen plaatsvinden.

Mocht je hiervoor geen voldoende halen of niet in staat zijn om het hertentamen te maken wegens ziekte of andere reden dan ben je aangewezen op de eerstvolgende gelegenheid in het nieuwe studiejaar.

Per cursus worden er dus twee tentamengelegenheden ingepland waar je aan kan deelnemen. Let op: de mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan twee tentamengelegenheden is niet hetzelfde als recht hebben op twee tentamengelegenheden!