Zoek in de site...

Studiebegeleiding

Bij de opleidingen Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen (PWO) zijn vijf studieadviseurs werkzaam: Nicole van Workum, Robin Sülter, Elske Gros, Eljan Smeets en Eva Elbertse.

Voor reguliere bachelor en alpo-studenten zijn Elske Gros en Eljan Smeets het vaste aanspreekpunt. Voor studenten van PWPO en CoPO is Eva Elbertse het aanspreekpunt. Nicole van Workum is de studieadviseur voor premasterstudenten. Robin Sülter is de studieadviseur voor masterstudenten.

Je kunt bij de studieadviseurs terecht met vragen over:

 • advies over je studievoortgang en studieplanning;
 • informatie over regelingen en het bespreken van eventuele uitzonderingen;
 • twijfel over je studiekeuze;
 • het bespreken van persoonlijke problemen of problemen met je studie;
 • het registreren van studievertraging voor het afstudeerfonds;
 • een doorverwijzing naar andere deskundigen of naar trainingen voor studenten;
 • aanpassingen voor studeren met een functiebeperking;
 • regelingen bij bijzondere persoonlijke omstandigheden;
 • begeleiding bij keuzes in je studie: specialisatie, keuzevakken, studeren in het buitenland;
 • advies bij het kiezen van een vervolgopleiding of oriëntatie op de arbeidsmarkt;
 • het voorbereiden van een verzoek aan de examencommissie;
 • bemiddeling bij conflicten.

Er zijn verschillende manieren om met de studieadviseurs in contact te komen:

E-mail
Gebruik e-mail voor het doorgeven van gevraagde informatie of het stellen van korte vragen. Stel nooit in een e-mail vragen waar je snel antwoord op wilt hebben of waar belangrijke informatie in staat die niet gemist mag worden. Hiervoor kun je beter een afspraak maken. Wil je een mail sturen dan is het belangrijk dat je de mail vanuit je RU-mailadres stuurt. Vragen vanuit andere mailadressen mogen wij niet beantwoorden.

Maak een afspraak
Voor een gesprek van circa 20 minuten over studievoortgang, persoonlijke problemen, informatie over studie of regelingen, reflectie, etc. Een afspraak maak je via het inschrijfsysteem op de studentenportal of via deze link. Daar kun je een geplande afspraak ook annuleren of verzetten.

Houd er in je eigen planning altijd rekening mee dat het kan gebeuren dat de afspraak van de studieadviseur met de student vóór jou iets uitloopt.

Contactgegevens

Bachelor:

Elske Gros, MA
T: 024 3616163
E: elske.gros@ru.nl

Ejan Smeets, MSc
T: 024 3616163
E: eljan.smeets@ru.nl

PWPO en CoPO:

Eva Elbertse, BSc
T: 024 3616163
E: eva.elbertse@ru.nl

Premasters:

Nicole van Workum, MSc
T: 024 3616163
E: nicole.vanworkum@ru.nl

Masters:

Robin Sülter, MSc
T: 024 3616163
E: robin.sulter@ru.nl