Zoek in de site...

Opleidingscommissie

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie (OLC), met als taken:

  • het uitbrengen van advies over de Onderwijs- en Examenregeling (OER);
  • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de decaan en de opleidingsdirecteur over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

Omdat een opleidingscommissie bestaat uit stafleden en studentleden, is dit hét orgaan waarin studenten invloed kunnen uitoefenen op het onderwijs.

Samenstelling Opleidingscommissie Masteropleiding Onderwijswetenschappen

docentleden:
prof. dr. Eddie Denessen (voorzitter)
dr. Mienke Droop
dr. Mare van Hooijdonk

studentleden:
Carly Vosters
Dore de Smidt
Else van Delen

studentleden 2023-2024:
nog te bepalen

adviserende leden:
Robin Sülter, MSc


secretariaat:

Christel Tielen, christel.tielen@ru.nl

Heb je een vraag voor de opleidingscommissie of wil je zelf actief betrokken zijn bij het onderwijs en lid worden van een opleidingscommissie? Neem dan contact op met de studenten van de opleidingscommissie Onderwijswetenschappen: olc.oww@pwo.ru.nl