Zoek in de site...

Studieprogramma

De masteropleiding Onderwijswetenschappen biedt een brede oriëntatie en verdieping in vraagstukken over onderwijs. In de opleiding doe je theoretische kennis op, die je samen met je onderzoeks- en praktische vaardigheden toepast tijdens een stage en in een scriptieonderzoek.

De opleiding biedt een mix van theorie en praktijk. Het programma bestaat uit vier theoretische cursussen (16 EC), een onderzoekscursus (4 EC), twee keuzecursussen (8 EC), een oriëntatie op het werkveld (2 EC), een stage (14 EC) en een masterscriptie (16 EC). De opleiding heeft als vertrekpunt de analyse van leerprocessen, waarna achtereenvolgens aandacht is voor de inrichting van de leeromgeving, de rol van de leraar en de plaats die het leren in onderwijs en samenleving inneemt. Naast deze verplichte cursussen is er 8 EC ruimte om een keuze te maken uit de themacursussen coaching en consultancynew media lab, policy, paradigms and human development of onderwijs- en arbeidsmarktbeleidsonderzoek plus een vrij te kiezen cursus van een andere masteropleiding (minimaal 4 EC). Het is ook een optie om de vrije keuzecursus in te vullen met een extra themacursus.

In de onderzoekscursus maak je kennis met verschillende perspectieven op onderwijsonderzoek, steeds vanuit de vraag hoe onderzoek kan bijdragen aan de verbetering van de onderwijspraktijk. Deze vraag komt zeker ook aan bod tijdens de stage, die plaatsvindt binnen organisaties waar onderwijswetenschappers werkzaam zijn, zoals scholen en opleidingsinstituten, adviesorganisaties, onderzoeksinstituten of instellingen voor de ontwikkeling van beleid, leermiddelen of toetsen. Tijdens de cursus werkveld en beroepsidentiteit bezie je de praktijk in volle breedte, oriënteer je je op mogelijke toekomstige werkgevers en ontwikkel je je eigen visie op het vakgebied. Met de scriptie laat je zien dat je een wetenschappelijk onderzoek kunt opzetten en uitvoeren, en hierover kunt rapporteren.

De master is voltijd, duurt een jaar (60 EC) en instroom is mogelijk per september. Studenten kunnen ervoor kiezen om de studiebelasting te verspreiden over 1,5 of 2 jaar, zodat de master bijvoorbeeld gecombineerd kan worden met een (bij)baan. In dat geval zal het overzicht afwijken van onderstaand overzicht. Neem contact op met de studieadviseur als je vragen hebt over een afwijkend studieprogramma.

Overzicht masterprogramma bij instroom in september 2023

Curriculum master OWW 2223 new