Zoek in de site...

Inschrijven voor tentamens, tentamenresultaten en tentamenregeling

Inschrijven tentamens en hertentamens

Als je je via Osiris ingeschreven hebt voor een cursus ben je ook automatisch ingeschreven voor de eerste tentamengelegenheid. Voor dit tentamen hoef je jezelf dus niet apart in te schrijven.

Als je het tentamen niet haalt, dan kun je deelnemen aan de tweede tentamengelegenheid in de hertentamenweek. Hiervoor moet je wel altijd een aparte inschrijving via Osiris doen. Je kunt je uiterlijk 6 werkdagen voor de toetsdatum inschrijven. De Examencommissie verleent in principe geen toestemming aan studenten die vergeten zijn om zich in te schrijven voor een hertentamen.

Raadplegen tentamenresultaten

Je kunt in Osiris zien welk cijfer je hebt behaald. In Osiris kun je ook je studievoortgang bekijken. Klopt er iets niet binnen je studievoortgangsoverzicht? Neem dan contact op met het Studenten Informatiepunt (STIP).

Informatie over de tentamenweken en de hertentamenweken is te vinden onder periode-indeling van deze studiegids.

Tentamenregeling

Per cursus worden er dus twee tentamengelegenheden ingepland waar je aan kan deelnemen. De mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan twee tentamengelegenheden is niet hetzelfde als recht hebben op twee tentamengelegenheden! Tentamens kunnen alleen gemaakt worden op de geplande momenten. Op individuele basis worden er geen tentamens naar een ander moment verplaatst of extra tentamengelegenheden aangeboden. Mocht je voor de tentamens geen voldoende halen of niet in staat zijn om het hertentamen te maken wegens ziekte of andere reden dan ben je in principe aangewezen op de eerstvolgende gelegenheid in het nieuwe studiejaar. In bepaalde gevallen kan de Examencommissie hierop een uitzondering maken. Dit wordt hieronder beschreven.

Aanvraag extra tentamengelegenheid
Indien een student vanwege overmacht (bijvoorbeeld ziekte of begrafenis) een tentamen/hertentamen niet kan maken en daarom een extra tentamengelegenheid aanvraagt, dan wordt die extra tentamengelegenheid in principe alleen toegekend als de student in het laatste jaar van de opleiding zit (premaster 2, bachelor 3, master). In alle andere gevallen wordt de extra tentamengelegenheid niet toegekend omdat er dan nog meerdere mogelijkheden zijn om het tentamen in een volgend studiejaar af te leggen.

Indien een student in de opleiding alle vakken op één na heeft behaald, kan de student een extra tentamengelegenheid aanvragen indien de student hierdoor meer dan een half jaar geen onderwijs kan volgen, gerekend vanaf het moment dat het op één na laatste tentamenresultaat is behaald.