Zoek in de site...

Raadplegen rooster en jaarkalender

In je persoonlijk rooster zie je wanneer en waar je hoor- en werkcolleges, werkgroepen en tentamens zijn. Uitleg over het persoonlijk rooster vind je op deze site.

Uitgangspunt binnen de masteropleiding is om het contactonderwijs te concentreren op maandag en woensdag. Uitzonderingen kunnen gelden voor de cursussen Coaching and Consultancy, New Media Lab, Onderwijs- en arbeidsmarktbeleidsonderzoek, Policy, Paradigms and Human Development en het vrije keuze-onderdeel, waarbij onderwijs ook op andere dagen plaatsvindt. De dagen van de werkweek waarop geen onderwijs plaatsvindt kunnen gebruikt worden voor Stage en Scriptie.

Let op: 

  • Het toevoegen van vakken aan je persoonlijk rooster betekent niet dat je bent ingeschreven voor dit vak. Inschrijven voor vakken doe je via OSIRIS.
  • Door onvoorziene omstandigheden kunnen roosterwijzigingen optreden. Raadpleeg dus altijd voor aanvang van een college of tentamen het rooster nog eens.

Jaarkalender Universiteit
Wil je weten wat de onderwijsvrije dagen zijn in het studiejaar, kijk dan in de universitaire jaarindeling.