Zoek in de site...

Angst- en stemmingsstoornissen

De afstudeerrichting Angst- en stemmingsstoornissen omvat een geïntegreerd programma waar diagnostiek, behandeling en onderzoek samen komen. De focus ligt op angst- en stemmingsproblematiek, maar door de comorbiditeit en de benodigde differentiaaldiagnostiek zullen ook andere stoornissen aan bod komen. Bovendien kunnen theoretische achtergronden uit de colleges direct toegepast worden bij de klinische vaardigheden. Angst en depressie zijn veelvoorkomende problemen bij zowel kinderen en adolescenten als volwassenen, die vaak niet gesignaleerd en onderkend worden en waarvan de omvang en ernst wordt onderschat. Daarnaast komen angst- en stemmingsproblemen vaak comorbide voor bij andere (psycho)pathologie zoals autisme spectrumstoornissen, ADHD, gedragsproblemen, verstandelijke en lichamelijke beperkingen. Mede hierdoor worden angst- en stemmingsproblemen vaak niet gesignaleerd en kunnen ze mogelijk interfereren met andere behandelingen.

Een groot deel van de problemen ontstaat in de kindertijd en zonder adequate interventie zullen ze voortduren tot in de volwassenheid. Ook hebben beide stoornissen verstrekkende gevolgen op zowel de korte als lange termijn (zoals kans op schoolverzuim, beperkingen in sociale contacten, middelengebruik, suïcide en het ontwikkelen van andere psychopathologie). In iedere sector waar orthopedagogen werkzaam zijn, zullen zij dus te maken krijgen met deze veelvoorkomende problematiek (GGZ, psychiatrie, scholen, residentiële setting, CJG's, huisartsenpraktijken, instellingen voor LVB, taal-/spraakproblemen, lichamelijke beperkingen etc.). Het is dus van groot belang dat (ortho)pedagogen goed opgeleid zijn in de theoretische achtergrond van angst- en stemmingsstoornissen, kennis hebben van preventie, vroegtijdige signalering, evidence-based interventies en getraind zijn in de belangrijkste diagnostische en behandelingstechnieken. Deze afstudeerrichting komt hieraan tegemoet doordat het zorgt voor zowel theoretische als praktische verdieping van kennis en vaardigheden, specifiek gericht op het herkennen en aanpakken van angst- en stemmingsproblemen bij kinderen en adolescenten zodat de (ortho)pedagoog goede handvatten heeft in de klinische praktijk.

De afstudeerrichting Angst- en stemmingsstoornissen bestaat uit de onderstaande cursussen. Voor cursusinformatie klik op onderstaande cursussen of ga voor het totaaloverzicht naar Overzicht cursussen.