Zoek in de site...

Risicogedrag

Risicogedrag vormt een belangrijk probleem voor de maatschappij. Voorbeelden hiervan zijn problemen met middelengebruik, eetgedrag en agressie. Binnen de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg worden risicogedrag en bijkomende emotionele- en gedragsproblemen frequent gesignaleerd.

Het veelvuldig voorkomen van risicogedrag bij kinderen en adolescenten betekent ook dat er een vraag is naar professionals met kennis en vaardigheden op het gebied van gedragsregulatie, gedragsverandering en het omgaan met risicogedrag. Bij het ontstaan van risicogedrag spelen biologische, psychologische, pedagogische en sociaal-maatschappelijke factoren een rol. Het omgaan met risicogedrag en het voorkomen of behandelen van dit soort gedrag is daardoor uitdagend.

Tegen deze achtergrond start de afstudeerrichting Risicogedrag met een verdiepend vak om studenten de benodigde kennis en inzichten te bieden op het gebied van risicogedrag, gedragsregulatie en gedragsverandering binnen de orthopedagogische context. De focus ligt hierbij op risicovol middelengebruik (maar ook social mediagebruik en gaming), eetgedrag en agressie bij kinderen en/of adolescenten (al dan niet in combinatie met een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid).

Naast het vergroten van de theoretische kennis zal een grote nadruk liggen op het toepassen van deze kennis in de praktijk. Studenten worden aan de hand van het scientist-practitioner model getraind in het ontwikkelen en evalueren van een door henzelf ontworpen preventie- of interventieprogramma gericht op het voorkomen of verminderen van risicogedrag. De afstudeerrichting Risicogedrag heeft als doel om studenten optimaal voor te bereiden op hun rol in hun toekomstige werksetting (bijv. GGZ, Centra voor Jeugd en Gezin, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, Trimbos Instituut of Jellinek). Binnen de afstudeerrichting Risicogedrag zal er daarom ook lesgegeven worden door ervaringsdeskundigen uit de praktijk.

De afstudeerrichting Risicogedrag bestaat uit de onderstaande onderdelen. Voor cursusinformatie klik op onderstaande cursussen of ga voor het totaaloverzicht naar Overzicht cursussen.