Zoek in de site...

Studieprogramma

Afstudeerrichtingen

In totaal kent de master Pedagogische Wetenschappen negen afstudeerrichtingen:

  1. Angst- en stemmingsstoornissen
  2. Beperkingen en handicaps
  3. Diversities in Youth Care
  4. Gifted education
  5. Forensische pedagogiek
  6. Pedagogische ethiek
  7. Risicogedrag
  8. Speciale leerbehoeften
  9. Relationele ontwikkeling

Alle afstudeerrichtingen leiden, afhankelijk van de gevolgde stage (d.w.z. stage orthopedagogiek of stage pedagogiek), tot het verkrijgen van een NVO-verklaring tot orthopedagoog in combinatie met een basisaantekening Diagnostiek of een NVO-verklaring tot pedagoog. De opbouw van de programma's is grotendeels hetzelfde:
- Voor een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt is een aantal theoretische cursussen ontwikkeld dat in elke afstudeerrichting terugkomt. Het betreft de cursussen 'Ethiek' (4 EC), 'Complex Systems Theory'  (4 EC) en 'Coaching II' (4 EC).
- Studenten die in aanmerking willen komen voor een NVO-verklaring tot orthopedagoog en de basisaantekening Diagnostiek volgen een stage orthopedagogiek (20 EC) en de cursus Diagnostiek (5 EC).
- Studenten die in aanmerking willen komen voor een NVO-verklaring pedagoog volgen een stage pedagogiek (20 EC) en de cursus Policy, Paradigms and Human development (5 EC).
- Elk afstudeerrichting bestaat uit twee cursussen (à 4 EC).
- Alle programma's worden afgerond met een masterscriptie (15 EC).

De master is voltijd, duurt een jaar (60 EC) en instroom is mogelijk per september. Studenten kunnen ervoor kiezen om de studiebelasting te verspreiden over 1,5 of 2 jaar, zodat de master bijvoorbeeld gecombineerd kan worden met een (bij)baan. In dat geval zal het overzicht afwijken van onderstaand overzicht. Neem contact op met de studieadviseur als je vragen hebt over een afwijkend studieprogramma.

Screenshot 2023-06-28 210402

Curriculum master OWW 2223 afstudeerrichtingen new