Zoek in de site...

Afronding master

Aanvraag masterdiploma

Je moet het masterdiploma zelf aanvragen. Als alle masteronderdelen met een voldoende zijn afgesloten, kan gestart worden met de procedure tot aanvraag. De procedure zelf staat beschreven op de website van het STIP.

Vul het digitale aanvraagformulier volledig in. Als na controle blijkt dat je aan alle eisen van de opleiding hebt voldaan, wordt door het STIP aan Diploma Services doorgegeven dat je geslaagd bent. Van Diploma Services ontvang je vervolgens een uitnodiging voor de diplomauitreiking.

NVO-verklaring

De NVO-verklaring voor orthopedagoog en de basisaantekening diagnostiek of de NVO-verklaring voor pedagoog krijg je voor de diploma-uitreiking door STIP per post thuisgestuurd naar het studieadres dat in Osiris staat. Controleer of dit adres actueel is. Je hoeft verder zelf geen actie te ondernemen voor het ontvangen van deze verklaringen. Het is niet mogelijk om dit proces te versnellen.

Uitreiking masterdiploma

De afstudeerdatum is de datum waarop je laatste beoordeling is verwerkt. In de maand volgend op je examendatum kun je je via Studielink uitschrijven zodat je geen collegegeld meer hoeft te betalen. Alleen voor de maanden juli en augustus wordt geen collegegeld teruggegeven. Voor het schema van de uitreikingen zie website van het STIP. De afstudeerders worden persoonlijk door Diploma Services uitgenodigd.

Let op: voor actuele informatie over de diploma-uitreiking, kijk je op de website van het STIP.

Het judicium
Als er sprake is van goede tot zeer goede resultaten kan aan het masterexamen een judicium verbonden zijn. De examencommissie beslist of er een judicium wordt verleend. Het judicium wordt bekendgemaakt bij de uitreiking van het getuigschrift (voor de exacte regels zie de OER).

Graad
Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad 'Master of science' (MSc) verleend. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend.

Arbeidsmarkt

Na afronding van de master Pedagogische Wetenschappen ben je goed voorbereid op de huidige arbeidsmarkt, want er wordt veelvuldig aandacht besteed aan de link met de praktijk in de cursussen en in de masterstage.

Na de master Pedagogische Wetenschappen kun je bijvoorbeeld aan de slag als:
- (ortho)pedagoog 
- begeleider / adviseur / trainer
- docent / ontwikkelaar / ontwerper
- beleidsmedewerker
- onderzoeker

binnen:
- de (ortho)pedagogische hulpverlening
- het (speciaal) onderwijs
- de gehandicaptenzorg
- de geestelijke gezondheidszorg
- de jeugdhulpverlening
- de internationale hulpverlening
- de kinderbescherming
- gemeentebesturen
- instituten voor praktijkonderzoek

Postacademische opleiding
Wil je in je werk meer verantwoordelijkheden en meer zelfstandige beslissingsbevoegdheid? Met een master Pedagogische Wetenschappen en daarbinnen een stage orthopedagogiek op zak ben je ook voorbereid op het volgen van een postacademische opleiding. Voor de orthopedagoog die in diens werk voornamelijk zorgtaken heeft, is dit de postacademische opleiding tot
Orthopedagoog-Generalist (BIG). Voor de orthopedagoog in het onderwijs die zich meer richt op de preventie, signalering en begeleiding van leer-en opvoedingsmoeilijkheden (bijvoorbeeld binnen het regulier basisonderwijs, voortgezet onderwijs, bij een schoolbestuur en/of samenwerkingsverband) kun je kiezen voor de postacademische opleiding tot SchoolpsycholoogKijk voor meer informatie over het aanbod van deze postacademische opleidingen op de site van het Radboud Centrum voor Sociale Wetenschappen.

Voor (bijna-)alumni
Word nu alvast lid van de LinkedIn-groep Alumni Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen en blijf op de hoogte van relevante vacatures voor (bijna-)afgestudeerden.