Zoek in de site...

Programma en roostering

De masterspecialisaties beginnen in de eerste week van het academisch jaar 2023-2024. De specialisatie Gezondheidszorgpsychologie heeft ook een tweede instroommoment: februari 2024.

Binnen elk van de masterspecialisaties volg je in de eerste helft van het studiejaar cursussen; in de tweede helft loop je stage en werk je aan je masterthese.