Zoek in de site...

Contactinformatie psychologie

Voor een toestemmingsverklaring van de examencommissie psychologie van de RU, vragen over de bijvak procedure:

Voor alle vragen over de universiteit in het algemeen, Studielink, collegegeld, inschrijving, wachtwoord studentenportal, etc.:

  • Dienst Studentenzaken RU, centrale studentenbalie Comeniuslaan 4 balie@dsz.ru.nl t: 024-3612345

Het Studenten Informatiepunt (STIP) is binnen de faculteit het eerste aanspreekpunt voor huidige studenten. Hier vind je onder andere informatie over regelingen, diploma's aanvragen, studeren in het buitenland, loopbaanbegeleiding, studieadviseurs en studentenraden.