Zoek in de site...

Onderwijs en Examenreglement (OER)

De Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding Culturele Antropologie en Ontwikelingssociologie beschrijft alle rechten en plichten van studenten ingeschreven aan de opleiding. Het gaat hierbij om belangrijke kwesties zoals regelingen mbt vaststelling uitslag tentamens, herkansingen, inzagerecht, vrijstellingen, doorstroomregeleingen etc.