Zoek in de site...

Regels en Richtlijnen

In de Regels en Richtlijnen (R&R) van Culturele Antropologie en Ontwikkelingsociologie wordt vastgesteld hoe de examencommissie van CAOS de Onderwijs- en Examenregeling interpreteert. Hierin kun je onder andere informatie terug vinden over een juist verloop van tentamens en bachelor- en masterexamens.