Zoek in de site...

Kwaliteitszorg

Er zijn twee belangrijke commissies binnen de opleiding CAOS. Dit zijn de examencommissie en de opleidingscommissie, die gevraagd en ongevraagd advies geeft over het onderwijs en onderwijsprogramma van de opleiding Culturele Antroplogie en Ontwikkelingssociologie.

Daarnaast wordt er veel zorg besteed aan de kwaliteit van het onderwijs door het onderwijsprogramma en cursussen stelselmatig te evalueren. Om de kwaliteit van het onderwijs te blijven waarborgen is het erg belangrijk dat studenten evaluaties invullen en/of deelnemen aan panelevaluaties. Docenten schrijven een teacher report naar aanleiding van de studentevaluatie waarbij ook wordt stil gestaan bij mogelijke verbeterpunten van een cursus. Dit alles wordt uitgebreid besproken in de opleidingscommissie. De uitkomst van deze evaluaties kun je vinden op de opleidingsspaces op Brightspace.