Zoek in de site...

Studieadviseur CoPO

Bij het onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen (PWO) zijn diverse studieadviseurs werkzaam. De premaster en master CoPO hebben een eigen studieadviseur bij wie studenten terecht kunnen: Eva Elbertse

Je kunt bij de studieadviseurs terecht met vragen over:

 • advies over je studievoortgang en studieplanning;
 • informatie over regelingen en het bespreken van eventuele uitzonderingen;
 • twijfel over je studiekeuze;
 • het bespreken van persoonlijke problemen of problemen met je studie;
 • het registreren van studievertraging voor het afstudeerfonds;
 • een doorverwijzing naar andere deskundigen of naar trainingen voor studenten;
 • aanpassingen voor studeren met een functiebeperking;
 • regelingen bij bijzondere persoonlijke omstandigheden;
 • begeleiding bij keuzes in je studie: specialisatie, keuzevakken, studeren in het buitenland;
 • advies bij het kiezen van een vervolgopleiding of oriëntatie op de arbeidsmarkt;
 • het voorbereiden van een verzoek aan de examencommissie;
 • bemiddeling bij conflicten.

Er zijn verschillende manieren om met de studieadviseurs in contact te komen:

E-mail
Gebruik e-mail voor het doorgeven van gevraagde informatie of het stellen van korte vragen. Stel nooit in een e-mail vragen waar je snel antwoord op wilt hebben of waar belangrijke informatie in staat die niet gemist mag worden. Hiervoor kun je beter een afspraak maken. Eva Elbertse is bereikbaar via eva.elbertse@ru.nl.

Wil je een mail sturen dan is het belangrijk dat je de mail vanuit je RU-mailadres stuurt. Vragen vanuit andere mailadressen mogen wij niet beantwoorden.

Maak een afspraak

Voor een gesprek van circa 20 minuten over studievoortgang, persoonlijke problemen, informatie over studie of regelingen, reflectie, etc. Een afspraak maak je via het inschrijfsysteem op de studentenportal of via deze link. Daar kun je een geplande afspraak ook annuleren of verzetten.

Houd er in je eigen planning altijd rekening mee dat het kan gebeuren dat de afspraak van de studieadviseur met de student vóór jou iets uitloopt.