Zoek in de site...

Toelatingseisen

Het premasterprogramma Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs (CoPO) is toegankelijk na afronding van de bachelor tot leraar basisonderwijs (pabo). Alleen deze hbo bachelor geeft toelating tot de premaster. Zonder onderwijsbevoegdheid voor het PO is het namelijk niet mogelijk om te starten met de master CoPO. Deze bevoegdheid moet al behaald zijn op het moment dat de premaster start.