Zoek in de site...

Internationalisering tijdens de master Onderwijswetenschappen

In het premasterprogramma zit geen mogelijkheid om onderdelen in het buitenland te volgen (stage, scriptie en cursussen) of deel te nemen aan internationale samenwerkingsprojecten.

Mocht je tijdens de masteropleiding Onderwijswetenschappen onderdelen in het buitenland willen volgen, neem dan contact op met de studieadviseur van de master Onderwijswetenschappen.

Daarnaast bestaan er mogelijkheden om na afstuderen deel te nemen aan buitenlands onderwijs. Meer informatie hierover is verkrijgbaar via het International Office Social Sciences.