Zoek in de site...

Toelating Master Onderwijswetenschappen

Algemene voorwaarden

Je bent rechtstreeks toelaatbaar tot de masteropleiding Onderwijswetenschappen als je beschikt over een premastercertificaat Onderwijswetenschappen van de Radboud Universiteit. Als ingangseis voor de master geldt dat de premaster binnen drie studiejaren is behaald (zie OER).

Harde knip

De masteropleiding Onderwijswetenschappen werkt met een harde knip. Deelname aan masteronderwijs is alleen mogelijk met een geldige masterinschrijving. Een geldige masterinschrijving kan alleen tot stand komen indien de betreffende vooropleiding in zijn geheel is afgerond. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt. De betreffende examendatum van het getuigschrift moet voor de aanvangsdatum van de masteropleiding liggen. Het reguliere instroommoment van de master is 1 september.

Meer informatie over het masteronderwijs is terug te vinden in de studiegids van de master Onderwijswetenschappen