Zoek in de site...

Opleidingscommissie PWO

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie (OLC), met als taken

 • het uitbrengen van advies over de Onderwijs- en Examenregeling (OER);
 • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de decaan en de directeur van het onderwijsinstituut over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

Omdat een opleidingscommissie bestaat uit stafleden en studentleden, is dit hét orgaan waarin studenten invloed kunnen uitoefenen op het onderwijs.

Samenstelling Opleidingscommissie bachelor en premaster Pedagogische wetenschappen en Onderwijswetenschappen
Docentleden:

 • prof. dr. Eliane Segers (voorzitter)
 • dr. Sandra Thijssen
 • dr. Noortje Janssen
 • dr. Nienke Peters-Scheffer

Studentleden:

 • Leanne van de Ven
 • Pauline Zendijk
 • Iris Hendriks
 • Sil van der Meulen

Adviserende leden:

 • Nicole van Workum, MSc.
 • Eljan Smeets, MSc.
 • Elske Gros, MSc.

Secretariële ondersteuning:

Heb je een vraag voor de opleidingscommissie, of wil je zelf actief betrokken zijn bij het onderwijs en lid worden van een opleidingscommissie? Kijk dan eens op de Instagrampagina van de studentleden: @olc_pwo_bachelor

Mailen kan ook via olc.bachelor.pwo@student.ru.nl.