Zoek in de site...

Toelatingseisen en regelingen voor vrijstellingen

Het premasterprogramma Pedagogische Wetenschappen is toegankelijk na afronding van een bachelordiploma in het hoger onderwijs, hbo of wo.

Vrijstellingen

Op basis van de gevolgde vooropleiding (hbo- of wo-bachelor) stelt de opleiding een premasterprogramma vast van maximaal 60 EC. Studenten die in het bezit zijn van een hbo-bachelordiploma volgen het volledige premasterprogramma van 60 EC. Studenten die in het bezit zijn van een wo-bachelordiploma hoeven meestal niet het volledige premasterprogramma te volgen. Zij kunnen in aanmerking komen voor vrijstellingen, als ze eerder vergelijkbare cursussen op academisch niveau hebben behaald.

Mocht je verwachten in aanmerking te komen voor vrijstelling(en), dan kun je hiertoe een beargumenteerd en met bewijs omkleed verzoek indienen. Via het vrijstellingsformulier (docx, 31 kB) dien je inzicht te geven in de eerder behaalde cursus (in de cursusdoelen en de stof die behandeld is) en te beargumenteren waarom je aan de cursusdoelen voldoet van de cursus waarvoor je vrijstelling aanvraagt.

Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden vanaf het moment dat je je aangemeld hebt voor de premaster via Studielink. De aanmelddeadline voor de premaster is 1 mei. Na aanmelding voor de premaster ontvang je een vragenlijst waarin je het vrijstellingsformulier kunt indienen.