Zoek in de site...

Informatie bijvakstudenten

Het is voor studenten van andere opleidingen (hbo/wo) mogelijk om bijvakken te volgen uit de premaster Pedagogische Wetenschappen. De cursussen die gevolgd kunnen worden zijn beperkt tot de volgende cursussen:

Pre-master Pedagogische wetenschappen: Pedagogiek

Pre-master Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek

Let op: als je als bijvakker meerdere cursussen wil volgen dan heb je zelf de verantwoordelijkheid om na te gaan of dit roostertechnisch mogelijk is. Dit geldt met name indien je cursussen uit verschillende studiejaren wil volgen. De roosters worden namelijk per studiejaar geroosterd en afgestemd. Tussen cursussen van verschillende studiejaren kan daardoor overlap ontstaan tussen colleges en/of tentamens. In geval van overlappende tentamens is er geen mogelijkheid om beide tentamens te maken en dien je voorafgaand een keuze te maken.

Inschrijven

  • Studenten binnen de RU kunnen zichzelf inschrijven voor een cursus via Osiris.
  • Studenten van andere universiteiten of hbo-instellingen kunnen zich inschrijven via het stappenplan op de volgende site. Noot: In STAP 2 vul je een digitale vragenlijst in. In deze vragenlijst selecteer je bij Opleiding ‘Cursussen ba Pedagogische Wetenschappen’. Geef daarna in het opmerkingen-veld aan dat je pre-mastercursussen wil gaan volgen.
  • Studenten die geen inschrijving (meer) hebben in het hoger onderwijs kunnen cursussen volgen via contractonderwijs.