Zoek in de site...

Internationalisering tijdens de master Pedagogische Wetenschappen

In het premasterprogramma zit geen mogelijkheid om onderdelen in het buitenland te volgen (stage, scriptie of cursussen) of deel te nemen aan internationale samenwerkingsprojecten.

Mocht je tijdens de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen onderdelen in het buitenland willen volgen, neem dan contact op met studieadviseur van de master Pedagogische Wetenschappen.

Daarnaast bestaan er mogelijkheden om na afstuderen deel te nemen aan buitenlands onderwijs. Meer informatie hierover is verkrijgbaar via het International Office Social Sciences.