Studieprogramma bachelor European Law School jaar 1

Studiejaar
1

Het eerste jaar is voor alle juridische bacheloropleidingen hetzelfde. Je krijgt inleidende vakken over de hoofdgebieden van rechtsgeleerdheid. Zo leg je een brede theoretische basis. Ook maak je kennis met rechtsfilosofie, ontwikkel je studiemethodes en juridische schrijfvaardigheden en neem je deel aan een oefenrechtbank.

Totaal EC
60 EC
Verplichte cursussen
P1
P2
P3
P4
10 EC
 1. P1
 2. P2
 3. P3
0 EC
 1. P1
 2. P2
 3. P3
 1. P3
 2. P4
 1. P3
 2. P4
 1. P3
 2. P4