Studieprogramma bachelor Religie, Politiek en Samenleving jaar 1

Studiejaar
1

In het eerste jaar ga je na wat religie eigenlijk is. De rol van religie in de hedendaagse, multiculturele samenleving bestudeer je vanuit antropologisch en sociologisch perspectief.

Over dit studieprogramma

Je leert de achtergronden van de vijf zogenaamde wereldreligies kennen en maak je kennis met zogenaamde nieuwe religieuze bewegingen. Daarnaast werk je aan je academische vaardigheden en maak je kennis met het opzetten en doen van onderzoek. Aan het einde van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies.

Totaal EC
60 EC