Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma bachelor Religie, politiek en samenleving jaar 3

Studiejaar
3

Nu je een inzicht hebt in religies en hun veelzijdige rol in politiek en samenleving, en hebt geleerd hoe je hier onderzoek naar kunt doen, staan in het derde jaar thema’s op het snijvlak van religie, politiek, en samenleving centraal. Zoals: de relatie tussen religie en staat, religieus erfgoed, en de rol van religie in opvattingen over gender, seksualiteit en ras/etniciteit. Je sluit af met een bachelorscriptie. Ook krijg je inzicht in de beroepsmogelijkheden op jouw vakgebied, en doe je een minor of stage.

Over dit studieprogramma

Je kunt kiezen voor extra verdiepende vakken op het terrein van religie, voor verbreding door het volgen van vakken bij andere opleidingen of voor de educatieve minor (waarbij je opgeleid wordt tot docent godsdienst/levensbeschouwing). Je hebt ook de mogelijkheid om een periode te studeren aan een buitenlandse universiteit.

In het laatste half jaar volg je colleges over de relatie tussen religie, gender en seksualiteit en over religie in het publieke domein.

Tijdens het derde vak van de FTR-minor leer je nadenken over je beroepsmogelijkheden. Je sluit de opleiding af met een werkstuk over een actueel onderwerp op het snijvlak van religie, politiek en samenleving.

Totaal EC
60 EC
Vrije ruimte
P1
P2
P3
P4
2 minoren van 15 EC / educatieve minor / buitenlandverblijf
30 EC
  1. P1
  2. P2

In de vrije ruimte kun je vakken kiezen in aanvulling op je verplichte en keuzevakken. Deze vakken hoeven niet gerelateerd te zijn aan je opleiding.

Thesis & research
P1
P2
P3
P4
Werkplaats eindwerkstuk
0 EC
  1. P3
  2. P4
  1. P3
  2. P4

Specialisaties