Studieprogramma pre-master Islam, politiek en samenleving

Studiejaar
1

In de pre-master Islamstudies doe je kennis en inzicht op in de ontstaansgeschiedenis en de actuele situatie van de Islam en de andere Abrahamitische religies. Je leest de Koran en buigt je over de politieke en culturele geschiedenis van het Midden-Oosten.

De pre-master is geen zelfstandige opleiding, maar een voorbereiding op de masterspecialisatie Islam, politiek en samenleving binnen de master Religiewetenschappen aan de RU.

Totaal EC
60 EC
Thesis & research
P1
P2
P3
P4
Werkplaats eindwerkstuk
0 EC
  1. P3
  2. P4
10 EC
  1. P3
  2. P4