Over onze faculteit

De Radboud Universiteit is een katholieke universiteit. Ze is het resultaat van een emancipatieproces van rooms-katholieken in Nederland aan het begin van de vorige eeuw. Katholiek Nederland wilde de emancipatie van rooms-katholieken bevorderen, omdat die destijds sterk ondervertegenwoordigd waren binnen bijvoorbeeld het openbaar bestuur, de advocatuur en de medische sector.

Vanuit deze achtergrond beoefent de Bijzondere Faculteit der Theologie de theologie nog steeds vanuit het perspectief van emancipatie. Onze faculteit leidt theologen op om voor zichzelf te denken, daarbij trouw blijvend aan de rijke historie van de christelijke traditie (bijbelexegese en de geschiedenis van kerk en theologie) en de geloofservaring (systematische en praktische theologie) van de wereldwijde christelijke gemeenschap.

Geschiedenis van de faculteit

De Theologische Faculteit was één van de drie faculteiten waarmee de Radboud Universiteit (toen: Katholieke Universiteit Nijmegen) begon. Ze is op 29 juni 1923 canoniek opgericht. Tot aan 1964 bood de faculteit alleen masters en doctoraatsopleidingen in theologie aan. De meeste van de studenten destijds hadden al een opleiding aan een seminarie genoten voordat ze naar Nijmegen kwamen. Toen de seminaries in de jaren zestig sloten, startte de faculteit in Nijmegen voor het eerst een eigen voortraject in theologie. In 1992 fuseerde de Nijmeegse faculteit met de Universiteit voor Theologie en Pastorale Studies in Heerlen. Samen met Filosofie en Religiewetenschappen behoort Theologie nu tot het domein van de Geesteswetenschappen binnen de Radboud Universiteit. Op het gebied van de Geesteswetenschappen behoort de Radboud Universiteit tot de Top-100 volgens de Times Higher Education World University Rankings.

Gerenommeerde theologen

Onze faculteit heeft in het verleden altijd vooraanstaande theologen mogen verwelkomen en hun archieven worden tot op de dag van vandaag nog gebruikt. Onder hen waren onder meer de volgende professoren:

Sint Radboud

Radboud was de bisschop van het bisdom Utrecht en 'leraar in naastenliefde'. Zowel het ziekenhuis als de universiteit in Nijmegen dragen zijn naam. Meer informatie

Onderwijsprogramma's

Meer informatie over onze onderwijsprogramma's vindt u hier.