Wetenschappelijke staf

Dr. Gian Ackermans
Geschiedenis van de kerk en kerkelijk recht

Dr. Inigo Bocken
Godsdienstwijsbegeerte

Dr. Jorge Castillo Guerra
Missiewetenschap

Dr. Matthijs den Dulk
Exegese van het Nieuwe Testament
Onderwerpen: Nieuwe Testament, Vroeg Christendom, Jodendom

Dr. Joshua Furnal
Systematische Religiewetenschap
Onderwerpen: Kierkegaard, Systematic Theology, Philosophy of Religion, 20th Century Catholic Theology, Religion and Film

Dr. Elisabeth Hense
Spiritualiteitsstudies
Onderzoek: Theologie van spiritualiteit en mystiek

Prof. dr. Chris Hermans
Pastoraaltheologie (empirische theologie)

Prof. dr. Christoph Hübenthal
Moraaltheologie (theologische ethiek)

Prof. dr. Daniela Müller
Geschiedenis van kerk en theologie
Onderzoek: Zonder ketters geen theologie

Dr. Thomas Quartier
Liturgie (rituele studies)
Onderzoek: Geleefde liturgie in de moderne samenleving

Dr. Michael Scherer-Rath
Pastoraaltheologie (geestelijke verzorging)

Dr. Carl Sterkens
Pastoraaltheologie (godsdienstpsychologie)

Dr. Paul Vermeer
Pastoraaltheologie (godsdienstsociologie, godsdienstpedagogiek)
Onderzoek: Bloeiende christelijke geloofsgemeenschappen in Nederland

Dr. Seth Bledsoe
Exegese van het oude Testament
Onderzoek: Het literaire en sociaal-historische karakter van antieke joodse en christelijke literatuur. 

Prof. dr. Frans Wijsen
Missiewetenschap (theologie van interreligieuze dialoog)
Onderzoek: Cognitie in crossculturele christelijke communicatie

Prof. dr. Ellen van Wolde
Exegese van het Oude Testament