Zoek in de site...

Boekpresentatie Maria Petyt (Lezing)

Datum
Thursday 19 November 2015Plaats in agenda
Tijd
16:00 tot
Locatie
Erasmusplein 1, E. 15.39-15.41
Beschrijving

Nederlandstalige boekpresentatie van Maria Petyt – A Carmelite Mystic in Wartime. Joseph Chalmers, St. Luke Institute, Washington, Elisabeth Hense, Veronie Meeuwsen, Esther van de Vate, Radboud University, Nijmegen (eds.) Radboud Studies in Humanities, 4. Leiden: Brill 2015. ISBN13: 9789004291867, met bijdragen van Mirjam de Baar, Anne-Marie Bos, Joseph Chalmers, Giovanni Grosso, Elisabeth Hense, Michel van Meerbeeck, Veronie Meeuwsen en Esther van de Vate.

85227

De geschriften van Maria Petyt (1623-1677) behoren tot de meest interessante autobiografische documenten in de Karmelitaanse traditie. Tot enkele jaren geleden werd deze kluizenares, in de historiografie gepresenteerd als een 17e-eeuwse vrouw die zich, geïnspireerd door Teresa van Avila, uit de wereld had teruggetrokken en zich had toegewijd aan een leven van gebed en intense mystieke ervaringen.
Bij toeval werd in 2009 een Latijns manuscript gevonden met brieven die een volstrekt ander beeld geven van Maria Petyt. Maria voelt zich in deze brieven nauw betrokken bij de politieke ontwikkelingen van haar tijd en bidt voor Lodewijk XIV en de Franse legers. Zij ontwikkelt een profetische manier van bidden, krijgt politieke visioenen en spreekt haar afschuw uit over de strijd tussen katholieke vorsten en de innerlijke verdeeldheid binnen de Kerk.
De ontdekking van dit geschrift werpt niet alleen een ander licht op de spiritualiteit van Maria Petyt maar stelt ook vragen naar de profetische spiritualiteit van de Karmel van haar tijd. Tijdens de boekpresentatie wordt zowel de inhoud van het boek gepresenteerd als nader ingegaan op deze vraag.

Het boek is hier in te zien (Open Access).

De middagvoorzitter is dr. Elisabeth Hense, universitair docent spiritualiteit aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit.

Programma boekpresentatie 19 november

16.00

Welkom door dr. Elisabeth Hense TOCarm.

16.10-16.30

‘Maria Petyt in haar tijd’ door drs. Esther van de Vate o.carm, promovenda aan de Radboud Universiteit.

16.30-16.50

‘De profetische spiritualiteit van Maria Petyt in het Latijns manuscript over de Hollandse oorlog’ door dr. Anne-Marie Bos o.carm., wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma instituut.

16.50-17.00

Gesprek met Esther van de Vate en Anne-Marie Bos.
Overhandiging van het boek aan prof. dr. dr. Michael Plattig o.carm., directeur van het Institutum Carmelitanum.

17.00-17.20

‘Das prophetische Beten Maria Petyts auf dem Hintergrund der Tourainer Reform‘ door prof. dr. dr. Michael Plattig o.carm.

17.20-17.40

Reactie op de bundel door prof. dr. Daniela Müller, hoogleraar Kerkgeschiedenis en geschiedenis van het Christendom.

17.40 Napraten onder genot van een drankje.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther van de Vate: e.vandevate@karmel.nl