Zoek in de site...

Lezingenreeks

Gevaarlijke vrouwen, gevaarlijke theologen


IMG_5995


In twee series lezingen in de kerk van de Clarissen te Kevelaer belicht Daniela Müller enkele onbekende elementen uit de kerkgeschiedenis:
1. Vrome vrouwen zijn gevaarlijk
2. Gevaarlijke theologen
In de eerste serie gaat het aan de hand van drie voorbeelden over de invloed die vrouwen binnen en buiten de kerk hadden: Heloise de abdes, Guglielma de ketterin en Johanna de maagd.
In de tweede serie (vanaf oktober a.s.) gaat het over de bijdrage van bekende en minder bekende theologen aan de intellectuele debatten van hun tijd, die uiteindelijk tot democratische ontwikkelingen leidden en West-Europa tot een culturele eenheid vormden: Origines, Bernard Gui en Erasmus.

Krantenverslagen van de eerste reeks lezingen (pdf, 1,3 MB)