Zoek in de site...

Participatiesamenleving en christelijk sociaal denken

CH (2)Naar aanleiding van zijn vijfjarig bestaan organiseerde het Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid op 5 november een lustrum symposion. De bijeenkomst vond plaats in de Eerste Kamer der Staten-Generaal in Den Haag en stond onder de motto Geloof in de seculiere samenleving. Welk geloof, wiens samenleving? Tijdens de middag werd de vraag aan de orde gesteld welke verwachtingen overheid en levensbeschouwelijke gemeenschappen van elkaar hebben. In de focus waren vooral twee thema’s, namelijk de participatiesamenleving en maatschappelijke veiligheid. Vanuit het CCS was Christoph Hübenthal als spreker uitgenodigd. Hij hield zich met de vraag bezig hoe men vanuit het christelijk sociale denken het idee van de participatiesamenleving kan beoordelen. Zijn conclusie luidde dat de term participatiesamenleving nooit tot een geheime code mag worden om een neoliberaal geïnspireerde liquidatie van statelijke structuren te verdoezelen. Het christelijk sociale denken dankt zijn bestaan namelijk juist aan de ontdekking dat de bestrijding van nood, armoede en ellende via sterke structuren dient te gebeuren. De geleidelijke afschaffing ervan laat zich ethisch amper rechtvaardigen.