Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Studiedag: De tempel van onze ziel (boek)

Datum
vrijdag 14 april 2023Plaats in mijn agenda
Tijd
09:00 tot
Locatie
Volgt z.s.m.
Organisator(s)
Titus Brandsma Instituut
Spreker
Ad Poirters, Stefaan Neirynck, Marga Zwiggelaar, Catharina Al, Ad de Keyzer, Marc De Kesel
Beschrijving

Programma Studiedag De tempel van onze ziel

Dit voorjaar organiseert het Titus Brandsma Instituut een studiedag over De tempel van onze ziel, een werk dat is toegeschreven aan dezelfde anonieme zestiende-eeuwse schrijfster als De evangelische parel, die vorig jaar centraal stond in de Studieweek Mystiek.

De Tempel benadert het diepste van de mens als een heiligdom waarin God aanwezig is en aanbeden kan worden. Op een heel specifieke manier wordt uitgewerkt hoe deze werkelijkheid voor de mens toegankelijk is, namelijk door de geestelijke beleving van de feesten en tijden van het liturgisch jaar.

In zes lezingen zullen medewerkers van het Titus Brandsma Instituut ieder hun geheel eigen licht laten schijnen over deze eigenzinnige tekst. Iedere lezing duurt ongeveer drie kwartier, met daarna ongeveer een kwartier tijd voor vragen.

Deelname kost 10,00 euro.Informatie over aanmelden volgt zo spoedig mogelijk

Programma

8.30 uur
Inloop met koffie en thee

9.00 uur
Ad Poirters – De tempel van onze ziel: Een inleiding
Voordat meer specifieke thema’s aangesneden kunnen worden, is het eerst nodig om de Tempel te introduceren, zowel wat zijn auteur en ontstaanscontext als wat zijn inhoud betreft.

10.00 uur
Stefaan Neirynck – De tempel van onze ziel: Bronnen en inspiratie van de schrijfster
Een blik op direct geciteerde bronnen, maar ook meer indirecte inspiratiebronnen kan vaak al een goed idee geven over de hoek waarin de auteur van een werk zich bevindt. In dit geval is dat een bepaalde traditie buiten de meer officiële (klerikale, mannelijke) kenniscentra om, met een manier van theologie bedrijven die aansluit bij eerdere monastieke en patristische modellen. Net daarom doet deze tekst vaak middeleeuws aan – en dat is allesbehalve een negatief oordeel.

11.00 uur - Pauze met koffie en thee

11.30 uur
Marga Zwiggelaar – De Tempel in het licht van de vrouwenmystiek
De middeleeuwen brachten een aantal opmerkelijke denksters voor, zoals Mechthild van Maagdenburg en Margarete Porete. In deze lezing wordt belicht in hoeverre de Tempel te plaatsen valt in deze traditie, die in noordwest Europa onder andere vorm kreeg in de begijnencultuur.

12.30 - Lunch op eigen gelegenheid

13.30 uur
Catharina Al – De rol van beeldspraak in de eenwording met God: De Tempel en De dialoog
Twee schrijfsters van mystieke werken uit de late middeleeuwen/vroegmoderne tijd, de schrijfster van de Tempel en Catharina van Siena, gebruiken allebei beelden om tot eenheid met God te komen. Waarom doen zij dat? Zijn er overeenkomsten en verschillen in de rol van het symbolisch taalgebruik? Is er theorievorming over ‘beelden’ in de Moderne Devotie en in de Dominicaanse traditie?

14.30 uur
Ad de Keyzer – De tempel van onze ziel: De mystieke ruimte van de liturgie
In De tempel van onze ziel wordt beschreven, hoe de ‘uiterlijke’ liturgie van de kerkwijding zijn einddoel bereikt in de ‘innerlijke’ liturgie: de mystieke vereniging van de ziel met God. Wat geeft dit ons te denken over het participeren aan de liturgie anno nu? We laten ons leiden door verschillende fragmenten uit De tempel die ons richting kunnen wijzen.

15.30 uur - Pauze met koffie en thee

16.00 uur
Marc De Kesel – God amoureus jaloers? Lectuur van een pagina uit De tempel van onze ziel
In de ‘tempel van de ziel’ vindt de mens de ware omgang met God. Daar wordt hem een weg geboden die zijn liefde brengt tot waar die één wordt met Gods liefde. Een passage in De tempel van onze ziel maakt melding van een zekere jaloersheid in die liefdesverhouding. Dat de mens zoiets kent, is begrijpelijk. Maar wat als God blijk geeft van amoureuze jaloersheid?

Aanmelden

Meer informatie over aanmelden volgt zo spoedig mogelijk.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Ad Poirters (ad.poirters@titusbrandsmainstituut.nl). Met praktische vragen kunt u terecht bij het secretariaat van het TBI (secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl).