Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Studiedag: Toewijding in het dagelijks leven

Datum
zaterdag 18 maart 2023Plaats in mijn agenda
Tijd
10:00 tot
Locatie
Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen
Organisator(s)
Het Titus Brandsma Instituut (TBI) i.s.m. Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR)
Spreker
dr. Edwin van der Zande, prof.dr. Inigo Bocken
Beschrijving

Het Titus Brandsma Instituut (TBI) organiseert i.s.m. Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) een studiedag rondom het thema:

Toewijding in het dagelijks leven
Wat kunnen we leren van onze religieuze tradities?

Waar wijden we ons aan toe in ons dagelijks leven? Waar willen we ons met hart en ziel voor inzetten? En waarom? Wanneer ervaren we dat onze toewijding op grenzen stuit? En hoe gaan we daar mee om?

Dit zijn allemaal vragen waar we op deze studiedag bij stil willen staan. In de openingslezing zal het thema vanuit maatschappelijk oogpunt bekeken worden. Vervolgens zijn er workshops vanuit verschillende tradities van kloosterorden en congregaties waarin toegewijd zijn een belangrijke rol speelt (zoals de dominicaanse, karmelitaanse, benedictijnse, franciscaanse, ignatiaanse en vincentiaanse). Elke traditie legt daarbij eigen accenten, oefent op eigen wijze deze toewijding in en geeft deze op eigen wijze vorm. Wat kunnen we leren van deze tradities? Welke spiegel houden zij ons voor? Met welke inzichten en adviezen kunnen we ons voordeel doen? In de afsluitende lezing zal stilgestaan worden bij wat Titus Brandsma leert over toewijding.

Programma

Vanaf 10.00 uur inloop met koffie.

10.30               Welkom en inleiding op deze dag

10.45               Lezing ‘Toewijding vanuit maatschappelijke spiritualiteit’ door dr. Edwin van der Zande

11.15               Reacties uit de zaal

11.30               Workshopronde 1

12.30               Lunch

13.45               Workshopronde 2

14.30               Muzikaal intermezzo

14.35               Plenair gesprek

14.55               Muzikaal intermezzo

15.00               Lezing ‘Titus Brandsma over toewijding’ (prof.dr. Inigo Bocken)

15.30               Afsluiting van de dag

Save the date!

Aanmelden

Meer informatie over kosten en aanmelding volgt z.s.m.