Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

‘Bijzonder saaie lezing’ van Marc De Kesel over moderne mystiek van Mallarmé (18 mei 2020)

Datum bericht: 22 augustus 2021

Vorig jaar organiseerde Sander Vloeibergs de studiedag ‘Kunst, kerk en mystiek’ in Leuven. Tijdens de studiedag werd de relatie tussen de Middelnederlandse christelijke mystiek enerzijds en de hedendaagse kunstpraktijk anderzijds bestudeerd. Academici en een panel van kunstenaressen gingen samen op zoek naar wat deze mystieke teksten ons vandaag kunnen leren, met speciale aandacht voor de interpretatieproblemen en de huidige postchristelijke context.

TBI-directeur Marc De Kesel hield een – zoals hij zelf noemde een ‘bijzonder saaie lezing’ – over moderne dans en moderne mystiek: over Mallarmé’s ‘spirituele’ kijk op dans.

Een ballerina danst op een lege scène als op de rand van het oneindige. De gratie van haar pirouettes is zonder meer ‘spiritueel’. Zo voelde de Franse dichter Stéphane Mallarmé het aan en  schreef een aantal rake observaties in die zin neer. Marc De Kesel legt Mallarmé’s opmerkingen naast een aantal commentaren op een schilderij van Casper David Friedrich, Der Mönch am Meer. Het levert een interessante reflectie op over  waar het een moderne spiritualiteit of mystiek om te doen is.

Bekijk en beluister de – alles behalve saaie – lezing van Marc De Kesel

De lezing is als essay gepubliceerd: Marc De Kesel (2020), Ballerina als pen. Over Stéphane Mallarmés ‘spirituele’ kijk op dans, in: De Uil van Minerva  33 (2020) 2: 56-70.